web hit counter SSB vil ha din matkvittering – grossistkjede objekt - idhealt.com

SSB vil ha din matkvittering – grossistkjede objekt

idhealt.com Før sommeren ble det kjent at SSB vil kreve at dagligvarekjedene rapporterer hva hver enkelt kunde kjøper, og i hvilken grad. Dette må skje daglig.

Slik vil SSB kunne lage bedre statistikk over nordmenns forbruk og kosthold.

For mer enn 70 prosent av bilagene, eller kvitteringene, vil SSB kunne knytte kjøpet til en person eller husstand.

De legger ikke skjul på at det reiser personvernspørsmål.

“Ved å samle inn Bong-data og knytte dem til en identifisert person/husholdning, tar SSB et nytt skritt i utnyttelsen av data. Den enkelte forbruker er trolig ikke klar over at SSB vil bruke de elektroniske sporene fra løpende kjøp, og koble disse sammen. med personlig identifiserbare data som en del av produksjonsprosessen for å lage statistikk», skriver Statistisk sentralbyrå i en

kostnad-nytte vurdering.

Dataene inkluderer informasjon om hvor og når du har handlet dagligvarer, samt detaljert informasjon om hvilke varer og kvantum du har handlet for. Med mindre du betaler kontant.

«Det antas at mange oppfatter at slik informasjon tilhører den private sfære», skriver SSB.

I deres kost-nytte-vurdering veier imidlertid nytte tyngst.

– Krenker retten til privatliv

Norgesgruppen og Coop, landets to største handelshus, er av motsatt oppfatning. De har anket vedtaket til Finansdepartementet.

Norges-gruppen mener at SSB har bedt om mer informasjon enn nødvendig og at pålegget krenker retten til personvern.

“Daglig strømming av bongdata er en form for systematisk overvåking av befolkningen. Dagligvarekundene har ingen forventning om at bongdata fra kjøpene skal overleveres nærmest i sanntid til SSB, som igjen vil lagre informasjonen på en måte som gir grunnlag for personlig identifikasjon for alltid», heter det i klagen fra Norgesgruppen.

Coop mener kost-nytte-vurderingen til SSB er mangelfull. De mangler blant annet en vurdering av ulempene de og andre dagligvarekjeder kan oppleve i form av fallende kundetillit og omdømme.

SSB vil ha din matkvittering - grossistkjede objekt

SSB ønsker også å motta alle betalingstransaksjoner via BankAxept fra Nets, landets største leverandør av bankterminaler. Nets har anket avgjørelsen.

“SSB sier selv at informasjonen foreløpig ikke er tilgjengelig på dette detaljnivået, verken hos SSB eller hos andre offentlige myndigheter. Vi skal være glade for at det i dag ikke finnes noen offentlig myndighet i vårt demokratiske og frie land som har så detaljert innsikt i individets privatliv», protesterer Nets.

Vurderer saken på nytt

Selve bankdataene, som SSB ønsker å motta fortløpende fra dagligvarekjedene, vil ikke inneholde personidentifiserbare opplysninger.

Enkeltpersoner kan først identifiseres når SSB kobler dette med andre kilder, for eksempel data fra Skatteetaten eller folkeregisteret.

– Når vi gjør denne koblingen har vi systemer som sikrer at data som avslører noe om enkeltpersoner ikke er tilgjengelig for verken eksterne eller interne brukere. Pseudonymisering er en viktig metode for å få til dette, forklarer Thorleiv Valen, advokat i Statistisk sentralbyrå, til E24.

– Generelt kan vi slå fast at alle data som samles inn av SSB til bruk for utvikling, utarbeidelse og publisering av offisiell statistikk arkiveres og håndteres i tråd med statistikkloven og arkivloven. Det betyr at det meste av statistikkgrunnlaget for offisiell statistikk overlates til Riksarkivet når materiale ikke lenger er i bruk i SSB.

Les også : Desiree Montoya Viral And Dami’s Newest Video Viral på Twitter

Valen opplyser at SSB nå vurderer saken på nytt, som følge av klagene.

– Vi kan ikke kommentere forhold knyttet til den pågående behandlingen, sier han.

Har bedt om et møte

Samtidig som Norgesgruppen klaget på vedtaket, sendte de et brev til Datatilsynet for å konsultere om personvernspørsmålene.

Dette resulterte i en henvendelse fra Datatilsynet til Statistisk sentralbyrå hvor statistikkkontoret ble bedt om å redegjøre for vedtaket og de vurderingene de har gjort.

SSB vil ha din matkvittering - grossistkjede objekt
SSB vil ha din matkvittering – grossistkjede objekt

Les også : Acaba de Aparecer El Símbolo Instafont de Telegram 2

– Vi forstår at bongdata vil kunne gi samfunnsnyttig informasjon gjennom bearbeiding til statistikk, men ser også at det vil være en svært inngripende behandling av personopplysninger om store deler av Norges befolkning. Spørsmålet er hvor mye staten egentlig bør vite om den enkelte borgers hverdag og vaner, uttalte Janne Stang Dahl, konstituert direktør i Datatilsynet, i en pressemelding i juni.

Etter at SSB sendte over rapporten, har Datatilsynet bedt om et møte med tilsynet. Det skjer i slutten av august, sier Stang Dahl.

– Vi har ofte en gjensidig dialog

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *