web hit counter video - idhealt.com - Page 2
Hai Thành Viên HKT "Chơi Rất Lớn", Không Có TITI Kích Thích Khán Giả!

Hai Thành Viên HKT “Chơi Rất Lớn”, Không Có TITI Kích Thích Khán Giả!

Hai Thành Viên HKT “Chơi Rất Lớn”, Không Có TITI Kích Thích Khán Giả! Du hành một lần nữa về quá khứ 13 năm về trước, không thể nghi ngờ rằng đây chính là thời điểm “làm mưa làm gió” của dàn boy có thể xếp vào hàng huyền thoại làng nhạc Việt – HKT. […]

Read more »